Τσούτσουρας – νότιο Ηράκλειο

Τσούτσουρας – νότιο Ηράκλειο
Εσωτερικός τουρισμός από τα γύρω χωριά της Κρήτης, ταβερνάκια πάνω στο κύμα που θα αναλάβουν να τηγανίσουν τα ψάρια μόλις βγουν απ’ το καΐκι, είναι ωραία στην Κρήτη το καλοκαίρι