Μένιες – ακρωτήριο Δίκτυννα

Μένιες – ακρωτήριο Δίκτυννα
Εδώ βρισκόταν το ιερό της Αρχαίας Δίκτυννας που επισκέπτονταν πομπές πιστών απ’ όλο τον γνωστό κόσμο για να αφιερώσουν τα τάματά τους. Σαρανταπέντε λεπτά σχετικά απαιτητικός χωματόδρομος ή καραβάκι από Πλατανιά.